El Plenari del Consell del nostre Districte, Horta-Guinardó

Algú ha fet esment que no hi ha crispació en el debat polític del districte. Tot te un altre dimensió a l'Ajuntament del Districte. Tan en la política com en l'economia. Té una dimensió més humana i propera. I casolana. No més s'ha de veure el pobre paper de l'oposició. I pobre per la manca de nivell. Manca d'implicació palesa en el desconeixement del document del PAD i en la pobre preparació del discurs d'oposició. "No queda bé" la duplicitat d'intervencions de portaveus. Fa pensar en la manca d'implicació i compliment en la seva tasca. La crispació en la política la crea precisament la manca de nivell en el debat. Quan no es tenen apamats i sòlids els arguments propis no més queda la desqualificació personal. I això és que provoca crispació. Però també qui modera té molt a veure en la creació de l'ambient de debat o la crispació. Peró "doctores tiene la iglesia". Crec que ERC pot fer una bona oposició i positiva si es posa les piles i no cau en el populisme. La paraula més escoltada: PARTICIPACIÓ. Quina participació? La que s'ha estilat fins ara? Perles escoltades des del pati de butaques: …És un pla obert que busca un consens tan ampli com sigui possible… la participació… les iniciatives dels joves… millora del petits espais… fer-los més amables… millorar l’accessibilitat i mobilitat. …És un full de ruta pels quatre anys… prioritzar desitjos i necessitats …Amb aportacions de tots…. …procés participatiu ampli i obert… renova i amplia el model de barris ja consensuat en el passat. …cerquen respostes dels ciutadans i de les entitats… ambició de districte… atenció al detall… …aconseguir benestar ciutadà… …buscarem el diàleg… respondre als reptes nous… és el mitjà de gestió local… garanteix que ho farem plegats… dibuixa el camí… El període de participació enguany és un rocés curt i intens, però amb la mateixa qualitat…. fruit de l’experiència… per manca de temps… …buscar l’acord de districte i ciutat… La part més important és “Els serveis a les persones”… Voluntat de treballar… amb idees fresques… punts d’acord… de trobar-nos… trobar el camí de complicitat i consens… epígrafs oberts… moltes propostes coincidirem… convida a la gen a fer aportacions…. buscarem major acord. És un pla que està verd… precari….. trobem a faltar el catalanisme… formant part del cada dia… lluitarem per que sigui bo … defensarem el que vulguin els veïns. No ens preocupa que sigui continuista. No sols és bò si no que ha de ser-hi. Clima d’entesa……. ho farem plegats.. serà el que siguem capaços de portar a terme entre tots i totes… .. voldríem un acord de govern… …coherència… complementar la presidència.. (referent al nomenament de la vicepresidenta (del PSC).)… diàleg .. Proposta de fer debats sobre l’estat del districte. (No s’aprova). …los veo muy preparados.. con sus chuletas… poco sensiblizados con los barrios. ...Despreocupació dels que vivim... ............ etc. Caldrà no dormir-se

Comentaris