Assemblea informativa de les obres de l'avinguda.

El passat divendres 30/1/09 a l'església de la nostra parròquia vàrem organitzar junt a l'Associació de Comerciants una assemblea a on es convidaren als veïns i comerciants interessats en les obres municipals de remodelació de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat. Vàrem exposar i explicar els documents del projecte de que disposem i els presents pogueren expressar les seves inquietuts al respecte. L'AVV vol agrair a tots els assistents la seva presència i vol fer-vos arribar les idees principals recollides. Primer de tot volem manifestar l'èxit de participació d'aquesta assemblea que va comptar amb quasi 300 veïnes i veïns i mostrar el nostre compromís de mantenir informat a tothom que ha donat les seves dades. Abans de començar us volem recordar:
 • S'ha creat un comissió de seguiment que serà la interlocutora amb els caps de l'obra.
 • Aquesta comissió partirà de les idees que explicarem a continuació.
 • Es crearan grups de treball sobre temes específics ( seguretat,comunicació...) per la gent que vol aportar més coses però que no té temps per estar a la comissió de seguiment.
 • Tothom ens pot fer arribar suggeriments a avvcanbaro@gmail.com i entrar a veure informació a la nostra web www.avvcanbaro.org
Recordem també alguns aspectes claus del projecte
 • Àrea verda- Es proposa una zona d'aparcament a la vorera sud (mar) d'àrea verda.
 • Carril bus polivalent, el carril bus és alhora espai de càrrega i descàrrega i també espai d'aparcament de 19 a 8h i els caps de setmana i festius.
 • Prioritat al vianant, haches és l'element clau de la proposta
 • El projecte inclou la eliminació de barreres, dels elements aeris i el soterrament de línies etc…
 • El projecte augmenta la centralitat de l'avinguda i promou la vida de barri.
Idees força reiterades en la reunió a l'avinguda. L'aparcament.
 • Els veïns estan preocupats per la manca d'aparcament que hi haurà a l'avinguda.
 • S'ha criticat la Zona verda com a fórmula d'aparcament.
 • Es comenta i s'explica que el carril bus, és un carril polivalent on es pot fer càrrega i descarrega de 30 minuts i es podrà aparcar a partir del vespres fins a les 8 del matí i tots els caps de setmana i festius.
 • Es comenta que caldria fer algun aparcament de motos.
Mobilitat.
 • Els comentaris generals son que cal conservar l'actual gir a l’esquerra del final del carrer Camèlies.
 • Es proposa si no és possible fer la plaça una veritable rotonda i deixar un carril de gir per poder millorar la fluïdesa del trànsit
 • Preocupa la mobilitat pels autocars que van al Parc Güell.
 • També es proposa canviar el sentit de circulació en el tram final del carrer França.
Mobilitat d'obres properes.
 • Sorgeixen diferents preguntes sobre com afectarà l'obra de desmuntatge del pas elevat de la Ronda del mig ( scalextric) i si el trànsit un cop acabes les obres augmentarà el volum de trànsit a l'avinguda.
 • Queixes per la manca de mobilitat que ha provocat el tancament de la plaça Sanllehy.
 • Es molt insegur perquè la gent fa imprudències i passa per la calçada, cal senyalitzar explícitament la perillositat.
Medi ambient
 • Es proposa fer "calaixos" dins les voreres pels contenidors i evitar que estiguin directament sobre la vorera
 • Es valora que cal posar arbres que facin ombra i es pregunta que es farà amb els arbres actuals
Enllumenat.
 • Es fan diversos comentaris sobre l'enllumenat de les voreres i es comenta que els fanals del tram ja remodelat de l'avinguda són insuficients. Es proposen faroles que tinguin una làmpada sobre la calçada i un braç que il·lumini les voreres
Adaptació a les persones amb algun tipus de discapacitat
 • Es demanen semàfors sonors.
 • Rampes als pas de vianant i voreres no molt altes respecte la calçada.
 • Es reclama que durant les obres es tinguin en compte com assegurar el pas de les persones amb mobilitat reduïda
Altres comentaris
 • Es pregunta si el projecte solucionarà els problemes de clavegeram del passatge Redemptor. Els veïns d'aquest passatge mostren les seves queixes ja que es van fer obres de les voreres fa 2 anys.
 • Es demana que es controli i es limiti l'ús de l'skate a la plaça Font Castellana.
 • També es reclama que es completi la plaça Font Castellana per la banda de la biblioteca i s'executi el mirador programat.
 • Es comenta que la plaça Font Castellana sempre està bruta, espatllada, apagada i a part és una pèrdua d'espai públic i caldria replantejar-la com a veritable plaça.
 • Es pregunta perquè no hi ha administració present i es fan queixes de la poca participació veïnal en tot el procés.
 • Els comerciants plantegen la zona blava.
 • Es comenta que a part de fer una comissió permanent de seguiment de les obres es poden crear comissions de treball de diferents aspectes com: medi ambient, mobilitat, seguretat….
 • També es comenta si no seria més adient haver posposat les obres un cop finalitzades les obres de metro.
 • El darrer tram de la reunió s'ha comentat l'informació que disposa l'AVV sobre eles obres del metro.
Finalment volem agrair a la parròquia la seva acollida i col·laboració absoluta amb l'organització de la trobada. I per últim una reflexió, per poder actuar encara més activament davant de l'administració necessitem la vostra col·laboració. Us animem a formar part de l'AVV Can Baró i fer-vos socis. Una massa social del barri activa potser un element clau per la fortalesa del barri davant de l'administració. Junts podem aconseguir transmetre i aconseguir més coses. Us seguirem informant.

Comentaris