Comissió de Seguiment d’Obres

Can Baró. Barcelona. Divendres 13.2.2008. > A la seu de l’AVV de Can Baró s’han reunit els seus responsables amb els veïns i comerciants de Can Baró que van oferir-se per formar la Comissió de Seguiment de les obres de remodelació de l’avinguda de Mare de Déu de Montserrat. > En aquesta primera sessió s’han establert dos nivells d’actuació: Un àmbit de treball en grup obert a tothom i un grup representatiu més restringit per actuar en la Comissió multilateral i format per dos veïns, dos comerciants, dos representants de l’AVV i un de la Coordinadora d’Entitats. > Caldrà crear un protocol d’actuació en el dia a dia de les obres, per filtrar i vehicular adequadament respostes adients als problemes i queixes que vaguin sorgint i així donar satisfacció als usuaris. > Varen analitzar fent una valoració de tots els comentaris i les qüestions que es van recollir en l’assemblea passada. > Es va prendre consciencia de les prioritats a tenir en compte com l’agilitat en les gestions i denúncies, responent a les espectatives creades. > Som conscients que cal tenir present els aspectes de l’obra que no es poden negociar com son les normatives urbanes, constructives, mediambientals, ergonòmiques, etc > Considerem molt important que es segueixi potenciant el contacte amb els veïns amb pamflets a repartir pels comerços, assemblees, etc. > L’AVV està editant un butlletí informatiu imprès i digital que podrà servir per millorar la comunicació, independentment del suport del seu Web (http://www.avvcanbaro.org) i dels e-mails personals. > Aviat ens presentaran els interlocutors del Districte, la Constructora i el Cap d’Obra amb els que haurem de coordinar la participació dels ciutadans i les solucions als conflictes que ben segur que aniran apareixent en el decurs de la deconstrucció i construcció de l’avinguda. > La gran preocupació de tots es la circulació tant de vianants com de vehicles, especialment la càrrega i de càrrega i el transport públic als quals pensem que s’han de posar el màxim de mitjans per neutralitzar tot el es pugui l’impacte negatiu que haurem de patir. > AVV Can Baró

Comentaris