Audició d'Havaneres

Festa Major de Can Baró 2010
Audició d'Havaneres
Degustació de rom cremat

Grup d'Havaneres Montjuïc
Can Baró, 7 de la tarda 20 de juny. 
 

Comentaris