Inauguració de les exposicions

Festa Major de Can Baró 2010
Inauguració oficial de les exposicions al Casal Pirineu

• 40 anys de lluita veinal 
• El barri vist d'aprop

Can Baró, 7 de la tarda 21 de juny 

 

Comentaris