Projecte d’aparcament subterrani i urbanització dels entorns del carrer de Ramiro de Maeztu

Notícies
Projecte d’aparcament subterrani i urbanització dels entorns 
del carrer de Ramiro de Maeztu
..................................................................................................................................................

El 24 de febrer es va celebrar una sessió informativa sobre el projecte
d’aparcament subterrani i la urbanització de l’espai públic dels entorns
del carrer de Ramiro de Maeztu. Nombrosos veïns i veïnes es van reunir
al Local Social de Raimon Casellas, al carrer de José Millán González, 
per conèixer els detalls del projecte i aportar els seus suggeriments.


Aquesta intervenció persegueix un triple objectiu: possibilitar la construcció
d’un aparcament al subsòl de l’espai verd situat a l’alçada del
 número 39 del carrer de Ramiro de Maeztu, per tal de pal•liar el dèficit 
d’aparcament en aquesta àrea; la urbanització i condicionament de l’espai 
lliure existent, ara desaprofitat i ocupat com a aparcament irregular;
i resoldre les circulacions de vianants per salvar el desnivell de vint metres
que hi ha entre el carrer de Ramiro de Maeztu i el d’Albert Llanas.


L’actuació vol millorar l’accessibilitat d’aquesta zona i alhora resoldre 
el problema d’aparcament que pateix el barri. Perquè aquest dèficit
comporta l’aparcament dels vehicles a la calçada, dificultant el trànsit 
de vehicles i vianants, i fins i tot a l’espai públic, impedint el seu gaudi.
La totalitat del projecte, que inclou la instal•lació d’un ascensor
per facilitar l’accessibilitat dels veïns i veïnes d’aquests carrers,
i alhora crear un eix de connexió entre les places Vista Park i Sanllehy,
suposa una inversió d’uns cinc milions d’euros i la seva realització 
està prevista per al proper mandat. 

Comentaris