Assemblea de Veïns del carrer Pasteur


Assemblea de Veïns del carrer Pasteur

14 de Juny en el Casal Pirineu.

Havent convocat als veïns per parlar dels possibles canvis urbanístics en el carrer Pasteur i entorns que consta que està estudiant el nostre Districte, la Presidenta de la Associació de Veïns de Can Baró obre la sessió donant la veu a l’assemblea per copsar les opinions de tots.

Els assistents mostren la seva preocupació per les informacions que els arriben del Districte H-G.
Fan palesos els greus problemes pels veïns del carrer per la manca d’aparcament en la via pública

Entre les causes de preocupació fan esment del següent:

Tensions entre veïns ja que alguns pretenen tenir més dret de l’ocupació amb l’argument de la seva antiguitat.

Enfrontament amb alguns que volen fer valer “el seu dret de reserva”.

Conflictes que provoquen la conxorxa d’un grup petit de veïns en ocupar per la nit en plena calçada del tram final de maniobra fent-lo inoperant pels serveis públics.

Vehicles aparcats de persones alienes al carrer.

Vehicles aparcats permanentment i abandonats.

Pràctiques abusives d’alguns veïns en ocupar dues places (entre guals) per reservar espai pel seu segon vehicle.

Alternança permanent d’ocupació d’espai per cotxe-furgoneta agafant un i deixant l’altre.

Motos en les voreres que dificulten el pas als vianants.

Manca general de places d’aparcament públic i privat.

Intolerància de la grua municipal en les primeres hores del matí a carretera del Carmel i altres vies.Suggeriments de l’assemblea:

Que el Districte H-G proposi alternatives d’aparcament abans de fer res.

Arranjament de la terrassa que hi ha sota el pont de Mühlberg per poder aparcar i maniobrar. Els camions passaven antigament.

No treure la possibilitat d’aparcar en els dos costats del carrer. Pintar línia de límit en la vorera.

Col·locar senyals d’estacionament de 20 a 8h a carretera Carmel

Establir al carrer l’estatus de “Zona per a residents”.

Ampliació de l’aparcament privat d’en Jumilla al n. 51

Més tolerància de la grua municipal en les primeres hores del matí.

Instal·lar pilona hidràulica al inici del carrer.

Fer aparcament de motos al principi del carrer

Fer aparcament de motos entre guals.

Interès per les places de l’aparcament projectat a Ramiro de Maeztu.

Desviar la canonada d’aigua del passatge del Dipòsit per poder instal·lar escales mecàniques.S’acorda mantenir contacte mitjançant correus, la web de l’associació i els tres veïns portaveus, Armand, Jordi i Alejandro.

S’acorda transmetre a la resta de veïns i al Districte H-G el fruit d’aqueta assemblea.

Tambè es va acordar organitzar si cal una tallada del trànsit a la carretera del Carmel o plaça Sanllehy.

S’acorda assistir al plenari del districte i fer les accions públiques que estimem procedents per tal de fer-nos escoltar.

S’acaba l’assemblea a les 22h.

Correu de l'Associació: avvcanbaro@mail.com


Comentaris