Sobre el projecte " Pedrera Petita " (Viver de Can Baró).

Conclusions del veinat del barri de Can Baró sobre el projecte " Pedrera Petita " (Viver de Can Baró).
El passat dia 7 d'abril, es va presentar a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Can Baró, el projecte de remodelació i adequació de l'actual viver de Can Baró.
En aquest projecte s'expressava la voluntat del departament d'Habitat Urbà l'Ajuntament de BCN, una reforma total dels equipaments existents utilitzats per Parcs i Jardins, i la creació d'un nou parc per a tots els públics, amb jocs, taules de picnic i inclós tirolina ...
Ja des de la seva presentació la Junta Directiva de l'Associació de Veïns/es de Can Baró, no va veure bé la despesa en aquest punt concret del barri, ja que la ubicació no és la millor zona per a un parc d'aquestes característiques, i el barri te moltes mancances en equipaments, accessibilitat, etc ...
Els dies 28, 29 i 30 d'Abril, l’AVV Can Baró ha organitzat tres assemblees en tres punts diferents del barri, Casal de Barri de Can Baró, El Casalet Font Castellana, i la Parròquia Crist Redemptor .
Amb un total de 119 veïns, que van assistir a aquestes assemblees, es va presentar el projecte tal qual ens ho va fer arribar el nostre districte d'Horta-Guinardó, es van donar totes les explicacions sobre el tema, i es van passar totes les diapositives i muntatge final del projecte tal com es va presentar a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri.
La resposta unànime per part de tots els veïns que van assistir va ser el rebuig total al projecte presentat per l'Ajuntament de Barcelona.
La resposta del veïnat va ser de rebuig, no perquè no agradés el projecte, si no per que no toca, com els veïns/es van argumentar ja que és un projecte amb un cost de més de 490.000 €, que es poden invertir en millores per el barri en equipaments essencials, escola bressol, escola de primària pública, servei a les persones, millores de carrers, accessos al parc dels Tres Turons.
Per tot el que s'ha argumentat anteriorment exigim a aquest consistori, la retirada total d'aquest projecte, perquè el barri de Can Baró no necessita un mega parc turístic, necessita equipaments, esmentats anteriorment, i que aquest govern municipal sap de sobres però que es nega a fer, sense cap motiu raonable, però si que vol realitzar un projecte per a turistes i obvia les necessitats dels ciutadans del barri de Can Baró.
S'adjunta mails de veïns/es, per verificar el rebuig total a un projecte fora de lloc, de temps i de barri.
Associació de Veïns/es de Can Baró
Can Baró 5 maig 2014


Conclusiones de la vecindad del barrio de Can Baró sobre el proyecto “Pedrera Petita” (Vivero de Can Baró) .
El pasado día 7 de Abril, se presentó en la comisión de seguimiento del consejo de barrio de Can Baró, el proyecto de remodelación y adecuación del actual vivero de Can Baró.
En este proyecto se expresaba la voluntad del departamento de Habitat Urbà del Ayuntamiento de BCN, una reforma total de los equipamientos existentes utilizados por Parcs i Jardins, y la creación de un nuevo parque para todos los públicos, con juegos, mesas de pic-nic e inclusive tirolina….
Ya desde su presentación la Junta Directiva de la Asociación de vecinos/as de Can Baró, no vió bien el gasto en este punto concreto del barrio, ya que la ubicación  no es la mejor zona para un parque de estas características, y el barrio tienen muchas carencias en equipamientos, accesibilidad, etc...
Los días 28, 29 y 30 de Abril, la A.VV. Can Baró ha organizado tres asambleas en tres puntos diferentes del barrio, Casal de Barri de Can Baró, El Casalet Font Castellana, y la Parròquia Crist Redemptor.
Con un total de 119 vecinos, que asistieron a dichas asambleas, se presentó el proyecto tal cual nos lo hizo llegar nuestro distrito de Horta-Guinardó, se dieron todas las explicaciones sobre el tema, y se pasaron todas las diapositivas y montaje final del proyecto tal cual se presentó en la Comisión de Seguimiento del Consejo de Barrio.
La respuesta unánime por parte de todos los vecinos que asistieron fue el rechazo total al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Barcelona.
La respuesta de la vecindad fue el rechazo, no porque no gustara el proyecto, si no por que no toca, como los vecinos/as argumentaron ya que es un proyecto con un coste de mas de 490.000€, que bien se pueden invertir en mejoras para el barrio en equipamientos esenciales, escola bressol, escola de primaria pública, servicio a las persona, mejoras de calles, accesos al parque de los Tres Turons…
Por todo lo argumentado anteriormente exigimos a este consistorio, la retirada total de este proyecto, porque el barrio de Can Baró no necesita un mega parque turístico, necesita equipamientos, mencionados anteriormente, y que este gobierno municipal sabe sobradamente pero se niega en realizar, sin ningún motivo razonable, pero si que quiere realizar un proyecto para turistas y obvia las necesidades de los ciudadanos del barrio de Can Baró.
Se adjunta mails de vecinos/as, para verificar el rechazo total a un proyecto fuera de lugar, de tiempo y de barrio.
Asociación de Vecinos/as de Can Baró

Can Baró a 5 de Mayo de 2014 


Comentaris