Futurs jardins de "Les Pedreres" al carrer Tenerife.
Comentaris