La Vocalia de Sanitat té coses a dir

Vocalia de Sanitat. El passat setembre vàrem tenir una reunió amb la Dra. M. Tierno directora del CAP Sanllehy, la Dra. Enriqueta Borràs adjunta a direcció i la Ma Ángeles Prieto responsable d’administració i d’atenció a l’usuari. Els hi vàrem preguntar per la situació global del servei del centre, i vàrem prendre nota de les seves recomanacions i demandes per tal de millorar l’atenció als pacients del barri de Can Baró i rodalies. Entre d’altres informacions tenim que: 1. El CAP Sanllehy no te servei d’urgències. Si ens cal aquest servei s’ha de trucar al 061. 2. El CAP Sanllehy disposa de Medicina Familiar, Infermeria, Pediatria i Odontologia. 3. El CAP de Salut Mental es un centre a part i independent. 4. Dels 21.735 usuaris que tenien quan es va inaugurar el actual CAP han passat a tenir assignades 25.000 cartilles de veïns i veïnes de Can Baró, Gràcia i Guinardó. 5. El Departament de la Salut dotarà al CAP a partir de l’octubre d’un nou metge pel centre, el Dr. Boil, la qual cosa farà que es redistribueixin novament les cartilles del pacients actuals entre tot l’equip de metges. 6. Això comportarà que a determinats usuaris se li canviarà de metge. Es procurarà que les famílies tinguin el mateix metge per a tots. Desprès de les assignacions no s’admetrà cap canvi si no es absolutament necessari, o que la franja d’edat que es demani admeti el canvi per que no estigui cobert. 7. L’atenció de pediatria és deficient pel servei requerit pel veïnat degut a la manca de metges especialistes. 8. A l’octubre i fins a desembre hi hauran temporalment tres pediatres. Calen més. 9. Les llistes d’espera estan dintre de nivells acceptables si bé es millorarien amb l’adscripció de més metges. Ens van dir que la Conselleria de Salut dóna a cada metge 1.500 cartilles. 10. L’atenció i tracte personal amb l’usuari necessita millorar-se àmpliament. 11. Cal normalitzar els serveis específics per a la gent gran i disminuïts ja que aquests son deficients. 12. Ens van sensibilitzar en que cal educar els usuaris del servei de cures per tal de que s’adrecin a les infermeres en els casos adients i així alliberar els metges per tal de que aquests puguin donar una atenció més acurada a la resta de pacients. 13. Recomanen que els veïns demanin hora de visita per telèfon al 900 11 444 per tal de coordinar les consultes. 14. Igualment aconsellen i sol·liciten als pacients que no poden assistir a les visites convingudes que truquin per tal d’anular-les del dietari i regular i agilitzar les visites dels altres usuaris. 15. Ens demanen que donem informació sobre les vacunacions i altres aspectes de la salut de cara a l’hivern. 16. A l’octubre comença la campanya de la Vacunació contra la Grip pels veïns de més de 60 anys o malats crònics. 17. Hem acordat tenir reunions periòdiques per tal de coordinar el seguiment i poder fer de pont amb el veïnat mitjançant els recursos al nostre abast. 18. Propostes de fer xerrades sobre la droga, salut, prevenció, Alzehimer, etc 19. Proposta de fer xerrada sobre la Fibromialgia. 20. Fer campanya contra els insectes. Mosquit tigre, etc. 21. Vigilar el control de rates. 22. Caldria crear una plataforma de suport psicològic o filosòfic per tal d’ajudar a les persones a enfrontar-se als esdeveniments negatius de la vida i afavorir la reflexió i millorar l’autoestima per tal d’avançar i envellir amb serenitat, satisfacció i pau. I així aconseguir viure millor amb un mateix i amb relació amb els altres. •

Comentaris