Temes a tractar amb les administracions

Temes a tractar amb les administracions sobre algunes de les mancances del barri de Can Baró: Manteniment 1. Panots. c/ Baró de Sant Lluís 38 (denunciat el març 2007) 2. Panots. c/ França 10-12 (denunciat el març 2007) 3. Panots. c/ França 37 (denunciat el març 2007) 4. Passatge Dipòsit. Des que es va arranjar de nou hi ha problemes amb les aigües pluvials. Els claveguerons son estrets, no passen suficientment l'aigua tal com ho van comprovar els tècnics de clavegueram en juny de 2007. Llavors els tècnics van dir que les reixes i els desaigües no compleixen les normes, que son molt estrets. (Enviaren informe al districte) Quan plou l'aigua entra a les cases per la porta. S'ha denunciat repetidament i aquest problema no el soluciona ningú. 5. Aparcament "Baronense". Problemes els dies de pluja. Fang i bassals d'aigua en l'aparcament. I l'aigua fang i pedres que surten als carrers Josep Serrano i Tenerife cada cop que plou. La il·luminació amb un interruptor que està en un pal de l'enllumenat del carrer a 1,90 m. d'alçada obert i a l'abast de manipulació de qualsevol persona que pot apagar o encendre. Neteja molt precària amb molta brutícia. Sobre seguretat hi han robatoris de gasolina. Despreniments de pedres de la muntanya. S'hauria de de netejar al menys el perímetre de seguretat. 6. Talús del carrer Tenerife amb les escales. Cauen pedres a la vorera. Cal sanejar i mantenir per garantir la seguretat dels vianants. Urbanisme 7. Projecte d'accessibilitat a Raimon Caselles i Plaça Joan Cortada. Escales mecàniques? 8. Pla de re qualificació urbanística. Qualificacions 16 i 7. 9. Projecte 3 Turons. En què afectaran els canvis de qualificació urbana?. Hi hauran casos en que les finques parells tindran una qualificació molt diferent a les finques senars. 10. Llei de barris. 11. Pla d'accessibilitat general. 12. Zones d'aparcament lliure en sector Vista Parc. Manteniment. Medi Ambient 13. Punt Verd mòbil del dijous tarda pujar-ho a la part de dalt del barri. 14. Crear Punt Verd fixe. (al Baronense?) 15. 14. Neteja precària en tots els passatges sobre tot el del Dipòsit. També a la plaça Vista Parc i accessos als blocs "Font Castellana" Seguretat i mobilitat 16. Seguretat. Robatoris a farmàcies. Robatoris en domicilis. 17. Aparcament nocturn i festiu en últim tram de carrer Tenerife. 18. Canvi de sentit de circulació en l'últim tram del carrer Baró de S Lluís.

Comentaris