ENS ESTANT OFEGANT !!!!!!!

La nova remodelació viaria dels barris de Baix Guinardó i Can Baró, farà que l’entrada i sortida del barri al centre de Barcelona, quedi reduït fins a uns extrems d’ofec. 
Abans teníem unes vies de baixada: Carrer Sardenya, Carrer Praga. 
I unes de pujada: Carrer Cartagena, Carrer Thous, i Carrer Abd-el Kader. 
Doncs be, amb la nova reestructuració queden de pujada Praga i Cartagena i de baixada Sardenya amb la problemàtica d’aquest carrer que en el seu encreuament amb Camèlies te una espera semafòrica molt llarga i desprès queda reduït a un sol carril. 
El carrer Abd-el Kader, es transforma en una carrer de vianants. 
No sabem qui ha estat la ment privilegiada que transforma un carrer de forta pujada/baixada i sense cap porta de veïns, en un carrer per passejar ??????. 
L’Associació de veïns de Can Baró, juntament amb la Comissió de seguiment de les obres, han fet arribar aquestes problemàtiques a la Seu de Districte. 
No estem massa esperançats d’una resposta favorable a les nostres reclamacions, però si volem deixar clar que MAI hem donat la nostre conformitat a tots el canvis que volen fer. •  
Carles Cases • Associació de veïns de Can Baró •

Comentaris