Reivindicació del Bus de Barri 114 i altres temes

Benvolguts veïnes i veïns,
El passat 24 de gener va tenir lloc un Consell de Barri de Can Baró en el qual la nostre associació va llegir i lliurar a la regidora del Districte d’H-G l’escrit a on es reivindica el funcionament del bus 114 també els diumenges i dies festius.
Altres temes que es van exposar són la situació de la plaça Sanllehy, l’estat dels nostres carrers, de les voreres, d’escossells dels arbres, dels jardins, d’embornals, dels sorolls dels camions de recollida per la nit, dels problemes de mobilitat per voreres estretes, escales, els problemes d’aparcament nocturn sense tolerància per part de la grua, el canvi de sentit del últim tram de Baró de San Lluis, la manca de baranes en xamfrans, la sensació de inseguretat per manca de guàrdia urbana, dels solars deixats i bruts, etc.
Han passat dues setmanes i estem amatents a les respostes reals i efectives de l’administració municipal.
Per tot això anirem a la reunió de la Coordinadora d’Entitats de Can Baró programada per el proper dimarts a les 19:30 a on s’analitzarà la situació i es decidiran les accions adients que s’acordin.
Vos encoratgem als veïns i veïnes a estar també amatents del que es decideixi i que participeu com us a sembli més bé. Ja sigui en persona o per m@il.
Volem que tots participem en la reivindicació dels nostres drets con a veïns.
Si creus que algú del teu entorn no ha rebut informació fes quelcom per assabentar-lo.
Es molt interesant que tots parlem amb els nostres veïns per tal d’arribar a una bona conscienciació vers les solucions als problemes de la vida en el barri.
Atentament
Associació de Veïnes i Veïns de Can Baró

Comentaris