Escrit d'una veïna al govern del Districte d'Horta-Guinardó2013/6/16 MARTA GODIA 

Molt bon dia.
Soc Marta Gòdia, .............
Primer de tot, donar-vos les gràcies per la vostra feina i per la voluntat de millorar les condicions del nostre barri i a l'hora barri de tots... i podríem arribar a dir que no sols barri de tota Barcelona sinó de més enllà i tot, doncs les bateries antiaèries i els turistes despistats o muntanyencs que pugen pel nostre carrer per anar al Parc Güell, han "internacionalitzat" el nostre barri :-)

En resposta a la reunió on se'ns va presentar a un grup de veïns el projecte d'aquest espai, m'agradaria fer les següents aportacions, sempre amb l'objectiu del be comú i resultat d'una observació del barri i els seus moviments durant els anys ens els que he tingut el privilegi de gaudir de les vistes i de l'espai (8anys).

Aportacions:

- Segons he observat, una de les fases inclou el cobriment d'aquest espai. No hi estic d'acord pels següents motius: impacte visual de la coberta i direccionalitat del so. També afegir-hi, l’elevat cost havent altres prioritats de be comú al barri.

Respecte el primer punt, aquest és un espai que es percep principalment en planta, atesos a l'alçada dels edificis que l'envolten, al fet que està en un rebaix de muntanya (antiga pedrera) i que aquests és un turó de passeig per tota la carena, sempre percebent l'espai des de dalt. El cobriment de l'espai representaria un desequilibri i una no integració de l'espai, que ara si que està integrat. Les solucions de coberta que podrían integrar-lo més, serien força cares i no crec que viables per les necessitats prioritàries a cobrir a la nostra ciutat i barri.

Respecte la direccionalitat del so. És quelcom que si no s'hi viu a l’entorn no es percep.

Degut a la posició en alt, a la forma còncava de l'espai de la cantera i a les successives pantalles que generen els propis edificis, el so de festes del baix Guinardó, de Gràcia, i d'altres barris circumdants, ressonen, es filtren i es senten a banda i banda de l'edifici on visc. No obstant ho fan d'una forma difosa i es va perdent i reduïnt.

Quan els veïns dels baixos interior del nostre edifici fan un sopar, atesos a les formes i sortints de tots els edificis, el so va rebotant per les façanes tot i tenir tendalls que els cobreixen i entra directament a l'habitatge.

El vent amb el seu sentit i dircció porta els sons i a l’hora els dispersa.

Amb això vull dir que quan més difós i obert és l'espai menys problemes de soroll hi ha, doncs la forma de la muntanya i el vent es contraresten.

Respecte la pista, ara mateix fan soroll les reixes quan xoca la pilota, però per sort el soroll va ràpidament cap a munt i el vent el dispersa. Per sort no hi ha cap edifici que pateixi el sò directament, doncs el més proper està de cantell i l’altre paral.lel està el més allunyat de tots. Tot s'esvaeix.

Des de l’edifici es sent el gronxador del parc infantil davant una entitat d’avis, que seria el més similar al que succeiria si es cobreix la pista sense tancar tot l’edifici ( que tampoc és una solución que defensi).

Per pròpia experiència, el cobriment d 'una pista, si es vol sol.lucionar el soroll (si hi ha un problema, que no em consta hi hagi al no sortir l’assumpte a la reunió) s'hauria de tancar totalment doncs quan el deixes obert pels laterals, a la que surt el soroll, té tal direccionalitat i la força que gafa al concentrar-se des de dins la pista capa allà on trova sortida, que molesta molt més que el mateix soroll sense coberta (més decibels amb dirección fixa).

Ja es pot fer servir pannells acústics a coberta i laterals, que no es soluciona del tot, doncs les reduccions són ínfimes.

A part, el bot de les pilotes si no s'esmorteeix amb un paviment flotant, es reforça molt més.

conegut sobre problemes acústics, agreujats pel cobriment: Pista exterior de Can Carbonell a Cornellà del Llobregat.

 Un altre argument en contra és el fet que es comentava insistentment en la reunió. No crear racons. No hi estic d’acord que una altra posición de l’edifici crei racons.

Respecte aquest argument, ara mateix l'espai és permeable i no es generen racons. Des de les alçades tots tenim una percepció en global de la pista que amb el seu cobriment es perdria i amb la col·locació de l'edifici dels vestidors on es preveu, s'agreujaria la sensació de racó, espai tancat, no permeable.

L’espai es podría traduïr com un “neibourghood watching area”. Els veïns coneixem l’espai i vigilem quan estenem la roba, quan els nostres fills van a entrenar des de finestres i balcons. Cuidem l’espai.

Introduït el següent punt, sobre la barrera visual de l’edifici on està projectat: Edifici de vestuaris i bar en costat llarg paral·lel al c/Tenerife: No hi estic d'acord doncs es crea na barrera visual i s'enclota la pista tancant-la en sí mateixa, perdent aquest caràcter d'espai per tothom i permeabilitat i interacció amb la natura que té ara, així com el control visual de l’espai i la seguretat.

L'impacte visual, tot i ser d'una alçada, malauradament serà important (no tinc plànol de secció). Sols cal passejar-se carrer avall Tenerife, des de les escales i es veurà com es percep l'espai i de quina forma més agradable. Amb profunditat.

L'argument que sols és una planta, i no es noarà i veurem la pista, no és vàlid. Primer perquè una altra fase vol cobrir l’espai, per la cota a la qual es vol siutuar (elevat) i per la tipología pròpia de l’edifici, que no pot ser baixet baixet.

Si us fixeu, la cota de la pista és força més elevada que la cota de la vorera(1 m o més). Una planta per tal de poder passar-hi instal·lacions pels fals sostre i posar-ne en coberta, tot i que es vulgui reduir al màxim, necessita d'una mida, i aquesta representarà 1alçada i  mitja gairebé. Podent arribar a 4’ 5 m o més.

La façana, al tenir els vestuaris i els wc, així com despatxos amb material de valor i altres, disposarà de finestres altes, protegides( segurament amb reixes), que no permetran cap permeabilitat ni transparència de l'edifici des de l'aparcament capa la pista. La seva tipologia així ho demana.

 Veurem la part del darrera d'un edifici, que tot i estar fet amb tot el carinyo del mon pel projectista, serà el darrera i tancat en sí mateix... Exemple Camp de Futbol Almeda i Fontsanta de Cornellà, així com els vestuaris de la pista exterior abans esmentada. També es pot prendre com a referència altres edificis com el del camp de futbol Horta (casal d'avis a sota).

Per això demano seriosament que s'estudiï la possibilitat de col·locar-lo al costat curt nord (on són ara les casetes) o al costat llarg oposat. Les parts del darrera que puguin crear racons, es poden tractar de forma arquitectònica per a eliminar-los.

Respecte el costat curt, he revisat les mides i sembla es podria encabir. La pista que es dibuixa de bàsket, es podria ajustar a pistes de mini bàsket, així com es podria encabir l'edifici.

L'espai d'aparcament es pot redibuixar seguint la mateixa estructura actual. On és l'edifici projectat apareix una altra fila d'aparcament, i la fila paral·lela anterior es desdobla, eliminant les places dels extrems per a permetre la circulació i gir de vehicles.

Si l'edifici es col·loca transversal, el bar donaria a la pista actual i a la pista projectada al darrera, obtenint el doble d’ús.

Si es fa el més transparent posible (separant peces sota una coberta) s’eliminen racons .
La peça dels vestuaris es pot ajustar a la pista i el bar fe-lo exent o fins i tot es pot dissenyar en "L" on el costat curt és el bar,serveis i potser el despatx administración. El costat llarg es faria girar seguint la forma en planta de la cantera (per a no generar un espai darrera) i en la ròtula de la "L", pel costat dels edificis més alts seria l'accés al club i vestuaris i també bar si es vol, sent el bar qui dona la cara a totes les pistes que es volen projectar. L'edifici es converteix en una cota més de nivell de la muntanya i es vitalitza l’espai que ara és “un darrera” on hi ha ombra i es pot gaudir dels estius tan calorosos afegint els jocs infantils.

L'edifici a la part llarga oposada a la ubicació actual, desplaçat enrere, resoldria la permeabilitat potser sense complicar tant l'edifici i el bar també donaria servei a les petanques. També s’encabirien jocs infantils per l’altra banda o costat de les petanques.
Bé, com a idees, és la meva aportació...ara toca analitzar i discutir la viabilitat d'aquesta doble exposició :-O)

A favor de l'espai d'aparcament reordenat i espais per al lleure de vianants, encara que no ens agradi és molt necessari al barri disposar d'aparcament i gestionar-lo per tal que no es converteixi en espai d'aparcament de camions i furgonetes i zona d'acampada d'okupes que faci que els veïns acabem per no poder aparcar (actualmente ja passa).

S'hauria de fer un esforç per a conviure-hi i integrar-lo en l'espai que es vol projectar de la forma més amable possible, doncs és una realitat que no es pot obviar i que no es pot posar en un segon pla.

És un requeriment a resoldre amb el projecte.

Traslladant l'edifici, a l'hora s'amplia l'espai d'aparcament sense afectar als espais destinats per al lleure dels vianants actual, amb el que defenso també s’ ha de conviure i que aquí, amb el “Parc dels 3 turons” i el de “les Aigües” i el del " Nen de l'aro ", el del mas Guinardó i altres, està més que cobert, podent donar una mica més d’espai a l’aparcament en aquesta zona, doncs el projecte tél’espai i la mida suficient per a resoldre-ho i encabir-ho tot.

M'he adonat que aquest aparcament, té l’accés similar a l'actual i que sembla quedar més elevat que l'accés de vianants inferior. Soc de la opinió que els murs verticals de contenció que ressolen les diferents cotes i desnivells, per experiencia, no són la millor sol.lució.

Defenso resoldre els desnivells de forma més suau, amb talussos o plans inclinats.

D'aquesta forma es poden ajardinar i s'eviten les pintades de grafitis a l'hora que l'espai flueix i s'integra millor.

Si l'aparcament s'amplia amb la nova disposició de l'edifici, hi cap la possibilitat de col·locar arbres cada 3 places en escossells allargats i proteccions a terra per a què els cotxes els respectin. Això ja seria la integració total!

L'accés de vianants, potser es podria resoldre amb rampa amb un parell de zigzag, amb escala que fes el trajecte més curt, que hi ha gent que necesita recorreguts més directes al no tenir cap limitació física, des de l'accés actual (carrer d'abaix), no acabo de veure la pendent de l'accés dibuixat al plànol just per sota de l'aparcament...

A part hi ha un arbre preciós que potser podríeu conservar i veure si a les palmeres els podem donar una segona oportunitat.

Bé, amb tot el respecte per la feina realitzada pel tècnic redactor del projecte, adjunto imatges que poden il·lustrar les meves aportacions (a nivell de vistes des de l'àtic on visc o passejant pel carrer, a part d'un dibuixat en planta per entendre 1 de les propostes comentades.... fet rapidet .

Atentament
Marta

PD. No vull deixar de comentar la meva inquietut per si aquest és el projecte que cal al barri, doncs en la reunió hi havia associacions de veïns que defensaven altres projectes prioritaris a aquest com rampes en accessos a habitatges i reurbanitzacions de carrers (com el de Tenerife, que té les voreres no accessibles i la calçada molt malmesa) i d'altres que no he tingut oportunitat de conèixer i que potser acaben per replantejar si la inversió a d'anar cap a aquest espai o un altre.

No obstant he volgut fer aquestes aportacions al projecte concret, que és el que ens vàreu presentar i que conec millor.
Comentaris