Barcelona 2.0, una nova etapa de participació ciutadana?

Barcelona 2.0, una nova etapa de participació ciutadana?

En el darrer Consell de Ciutadà del 13 de juny de 2009 en el districte d'Horta-Guinardó es varen presentar entre d'altres algunes normes de participació ciutadana.
Un òrgan de participació és el Consell de Barri que pretén ser un canal per millorar la política de proximitat i convivència aprofundint en la cohesió social i en la qualitat de vida urbana al barri.
A les sessions del Consell de Barri s'hi poden afegir els ciutadans i ciutadanes veïns del barri que ho desitgin, així com les entitats i associacions que constin inscrites al Registre d'Entitats.
En el decurs del debat del Consell de Barri els/les ciutadans/nes podran formular les preguntes i sugeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al barri.
És convocaran un mínim de dues sessions a l'any, a raó d'una per semestre.
La comissió de Seguiment del Consell de Barri pot convocar sessions i taules de treball per estudiar, treballar i debatre determinats assumptes.

Tant mateix varen parlar de la Conselleria Tècnica per impulsar els organs de participació ciutadana del districte.

A tot això cal afegir l'assignació d'una consellera pel nostre barri de Can Baró.

La pregunta que es deriva és:
Canviara la anomenada participació ciutadana i passara de ser un pur formulisme en la vida política dels districtes i es convertira en participació activa?.
Ja ho veurem. Fora bo.
Però amb l'experiència no es veu gaire factible. No els interessa.
Mentrestant les entitats i els veïns seguirem donant canya per intentar millorar la qualitat de vida dels nostres barris, per això ens apuntarem a tot.

Comentaris

Pere Nieto ha dit…
De veritat creieu que un procés d¡aprovació com el PAD va ser pur formalisme? De veritat creieu que impulsar conjuntament la recuperació de les bateries del Turó no va ser participatiu? O adquirir l'antic camp de la Baronense no va ser a proposta vostra? De veritat creieu que quan es va fer la divisió dels barris no vam tenir, precissament en el vostre cas, respecte per les vostres propostes? De veritat creieu que el Pirineus no respon a una voluntat de participació ciutadana? No serveixen per a res les comissions de seguiment? No entenc que feu una crítica al govern del Districte sinó que més aviat no teniu prou consciència de tot el que heu aconseguit. Crec que la mobilització i la crítica són necessàries per avançar, però a vegades també cal saber valorar allò que s'ha aconseguit per tirar endavant amb més força.