Can Baró Voluntari. Un barri un cor.Hi ha la proposta de fer-nos entitat de voluntariat. "Can Baró Voluntari" (per exemple) i podríem rebre subvencions, rebre voluntaris, tenir la nostra revista o blog, assessorament tècnic, financer, etc..
Dins de l'Associació de Veïns que seria l'entitat mare, la comissió de Can Baró Voluntari seria l'eina que gestionaria, el Banc del Temps i l'altre part de l'atenció directa a la Gent Gran, a les famílies necessitades, l'atenció a infants i joves (Esplai i Escoltes de Can Baró (que tinguin famílies amb necessitat, Casal L'Ànec... Gent del Banc d'Aliments (necessitades), i altres.

Aquest estiu ens hem de reunir com a grup de treball i decidir tranquil·lament l'estratègia de futur. Ha de partir de la reflexió i de la realitat (cadascú tenim diferents realitats) i decidir l'estratègia de futur.
Recordem que encara necessitem treballar per viure i el tema del voluntariat, encara que és molt important, és un tema que necessita molta implicació i temps. No sempre tenim tant de temps. 
A més a més treballar en equip de persones adultes o diferents edats. Amb el que això representa de informalitat, provisionalitat, desgast.  Caldria més persones responsables, conscients, dedicades i més formació.


Toni Vernet

Comentaris

Anònim ha dit…
Can Baró Voluntari ja està en marxa.
Ara té el nom dee Banc del Temps.
És la manera de vehicular els objectius de voluntariat amb les persones. Hi ha serveis, hi coneixença, hi relació, hi ha barri.
Volem que tothom ho conegui i pugui participar.
ës donar i rebre mitjançant El Banc del Temps.
Toni