Mobilitzacions dels veïns que es veuen afectats per les retallades dels serveis públics de transport.
El veïnat de Can Baró MANIFESTEM de forma unànime el nostre desacord en les afectacions de mobilitat previstes pel nostre barri, que lluny de millorar les dificultats de mobilitat ja existents ni suplir carències per la paralització de les obres de la L9 a Sanllehy, agreugen les dificultats actuals i perjudiquen la circulació del veïnat.

PENSEM que la filosofia de la NXB és la millora de la freqüència, la mobilitat i la connectivitat de tota la ciutat de forma vertical, horitzontal i diagonal. Actualment al nostre barri solament passa un bus diagonal (D40) i es preveu que arribi el vertical (V19), havent perdut la connexió amb el H6 (antic bus 74) i perdent una mobilitat important que seria en part una possibilitat de pal·liar el gran problema de mobilitat de la L9. Per tant, a Can Baró, lluny de ser una proposta atractiva i que ens convidi a fer servir el transport públic en comptes del transport privat, les afectacions previstes entre Juny i la tardor ens provoquen trajectes més llargs i feixucs, necessitat de fer fins a tres canvis de bus per recorreguts que abans fèiem en màxim dos, amb el cost afegit que això comporta en temps i diners.

RECORDEM que tenim dret d’accés a serveis de salut i serveis socials en transport públic, per exemple no tenim cap autobús que ens porti al nostre hospital de referència que és Sant Pau, i amb les afectacions previstes perdrem connexió amb especialistes com els que estan a CAP Manso i CAP Pare Claret. S’ha de tenir en compte que no és el mateix ser veí de carrer Tenerife que de carrer Albert Llanas per exemple, i que aquestes distàncies que semblen curtes sobre el paper a la pràctica són difícils de salvar. Més enllà dels serveis de salut, per un criteri de justícia social i circulació sostenible, tenim dret a poder arribar als nostres llocs de feina, d’estudi i d’oci amb facilitat com a altres zones de la ciutat, principi d’equitat que entenem que s’ha d’aconseguir amb alguna mesura de discriminació positiva en zones de difícil orografia.

ENTENEM que sota un criteri ambiental també s’han d’analitzar i regular el trànsit d’autocars comercials que accedeixen al Parc Güell, segons les propostes i objectius ambientals i de mobilitat de Barcelona (PMU 2013-18), que actualment donen accés a 2.707.200 visitants a una mitjana de 300 vehicles diaris. Aquest fet és dissonant amb la política de ciutat i la filosofia de la NXB, a més que els canvis del bus 24 el perpetuen com a bus turístic low cost.

DEMANEM que es paralitzin les afectacions previstes fins que es pugui fer un estudi de mobilitat específic pel barri amb garanties d’igualtat d’oportunitats que a altres zones menys complexes i d’eficiència de servei, que representi una millora real en perspectiva d’usuari, no sobre uns plànols que no contemplen la realitat costeruda del barri ni els moviments del veïnat. Pensem que un abordatge participatiu amb simulacions i propostes consensuades és una praxis necessària en tots els barris de muntanya.

INSTEM a TMB i al responsables de l’Ajuntament a que estudiïn les nostres afectacions de forma participativa, amb possibilitats reals de trobar acords i millores amb la oportunitat actual d’implementació de la NXB, hi hagi una esforç per arribar a acords per emprendre l’obertura de la L9 a Sanllehy i es cerquin solucions i millores anticipades i no després de perdre mobilitat, aspecte que no podem consentir en el nostre barri.

CAN BARÓ ES MOU! No sol per la mobilitat, eix d’aquest manifest, sinó que demanem que es tingui en compte el model de barri cap al que volem anar, resolent problemes més que detectats i treballats, tals com el camí escolar que queda pendent, la neteja de l’amiant, les reubicacions dels afectats de 3 turons, les inversions pendents al casal de barri el Pirineu, les cases dels periodistes, les obres pendents, millores més que reclamades i tots molts altres temes sobre els que no pararem d’unir esforços i moure’ns.

Comentaris